CZ EN

DECCI: od solárních elektráren k akumulaci

4. 10. 2016

Společnost DECCI pracuje na poli obnovitelných zdrojů a zejména fotovoltaiky od roku 2006. V počátku se věnovala přípravě projektů ve výstavbě větších fotovoltaických parků a v roce 2009 začala s jejich realizací. Na konci roku 2009 uvedla do provozu solární elektrárnu ve Smiřicích o výkonu 6,1 MW. V následujícím roce v květnu solární elektrárnu Vepřek s výkonem 35,1 MW. Ke konci roku ještě dvě v Klatovech s celkovým instalovaným výkonem 3,6 MW. DECCI při své činnosti vždy upřednostňovala součinnost s vědeckou obcí a zahájila úzkou spolupráci s ČVUT v Praze. V roce 2010 věnovala této univerzitě diagnostický přístroj na kontrolu defektů panelů PASSAN v hodnotě cca. 4 000 000Kč.

Společnost DECCI všechny své elektrárny buduje pod značkou FVE CZECH. Na ochranu této značky založila společnost DECCI servis, která provozuje všechny elektrárny postavené společností DECCI. DECCI servis působí na trhu servisu fotovoltaických elektráren od roku 2009 a nyní má ve své správě téměř 100 MW fotovoltaických elektráren

Od roku 2010 je společnost DECCI aktivní také ve veřejné diskuzi o dalším směřování využití sluneční energetiky v České republice. Dlouhodobě působí v Solární asociaci a spoluiniciovala také založení Aliance pro energetickou soběstačnost. DECCI se také podílí na založení kolektivního systému RESOLAR. 

Své zkušenosti s domácím prostředím solární energetiky nabízí v rozhovoru Jan Patřičný ze společnosti DECCI. Jan Patřičný zastupuje společnost DECCI v představenstvu Solární asociace, patří do výkonného týmu v Alianci pro energetickou soběstačnost a rámci ocenění Obnovitelné desetiletí reprezentoval společnost DECCI v odborné porotě.

 

Společnost Decci patří mezi průkopníky moderní solární energetiky v České republice. Můžete představit filozofii vaší společnosti a motivace vstupu do nového odvětví výroby elektřiny?

JP: Filozofie společnosti je vcelku docela jednoduchá. Žijeme na planetě, která začíná být čím dál více znečištěná v důsledku civilizačních procesů. Připadalo nám pak zcela logické, realizovat projekty, které přispívají ke snížení znečištění životní prostředí. Byl to pro nás úplně nový směr a tak jsme to brali jako výzvu.

Mohli byste srovnat váš pohled na obnovitelné zdroje z doby, kdy jste se solární energetikou v Česku začínali a dnes? Jaké bariery jste museli překonávat?

JP: Šli jsme do oboru slunečních elektráren s otevřeným hledím a vše co jsme dělali a děláme je v souladu se zákony této země. Bohužel pozitivní vnímání solární energetiky jako řešení, které pomáhá budovat energetickou soběstačnost naší země se vytratilo za vlády premiéra Nečase. Změnu pohledu politických představitelů na obor, který sami pomohli vytvořit jsme pocítili přímo v naší společnosti. Ještě v roce 2009 nás a další firmy lákali do vstupu do fotovoltaiky, mimo jiné se zdůvodněním, že tak pomůžeme Česku naplnit závazky v navyšování podílu obnovitelných zdrojů do roku 2010. Po té, co stát nezvládl regulaci tohoto oboru, politici se vytratili a vniky jsme byli my. Solární energetiky, ve světě dynamicky se rozbíhající obor moderní energetiky, se stalo v českém prostředí vulgárním pojmem. Naštěstí jsou již tyto negativní doby pomalu minulostí. Usilovná práce Solární asociace nebo Aliance pro energetickou soběstačnost postupně opět obrací pohled na sluneční energetiky k původnímu smyslu pozitivního řešení - výroby čisté elektřiny. Jsem rád, že se tak ději i s naším malým přispěním. 

V minulém roce jste představili zajímavý projekt mobilního energetického centra Alfons. Co bylo největší výzvou při hledání řešení rozložitelné elektrárny, která může vyrábět elektřinu třeba v oblastech postižených přírodními katastrofami?

JP: Mobilní energetické centrum Alfons, které využívá energii se solárních panelů, baterií a dieselagregátu byl úspěšně představen na Dnech NATO v Ostravě - JAGELLO 2015. P5edstavení zařízení, kdy fungovalo zapojené například jako zdroj pro polní nemocnici nám umožnilo získat zásadní zkušenosti. Po jejich vyhodnocení jsme se rozhodli k zásadním inovacím Alfonse. Práce aktuálně probíhají a finální výsledek by měl být hotov v polovině příštího roku.

alfons.jpg

Základní myšlenka mobilní energetické jednotky Alfons je jasná: pomáhat tam, kde není přístup k elektřině. Jeho využití je vhodné při řešení následků různých přírodních katastrof, ale také jako zdroj energie pro vysílače mobilního signálu, pohon vodáren v Africe nebo i pro odloučené vojenské jednotky. Ve vhodných podmínkách může zařízení spojit více druhů obnovitelné energie.

Decci také podporuje ČVUT v Praze. Můžete nám přiblížit formu vaší spolupráce?

JP: Naše spolupráce , a to nejen s ČVUT, je založena na vzájemné potřebě. ČVUT za námi stálo v přípravách našich projektů a její experti jsou nám nápomocni cennými radami. My jim nasloucháme a na oplátku se snažíme pomáhat tam, kde je potřeba. Třeba zainvestováním nové laboratoře na detekci vad fotovoltaických panelů. Nyní spolupracujeme i na inovaci Alfonse a vývoji akumulačních stanic pro domácnosti.

Během uplynulých deseti let se energeticky významně proměnila směrem k decentrálním zdrojům, jaký odhadujete vývoj za dalších deset let?

JP: Za deset let? To je poměrně dlouhá doba. Myslím si, že směr k energetické soběstačnosti - domácností, měst a obcí a částečně i průmyslu - nelze zastavit. Centralizovaná energetika začne být postupně přežitkem. Energetika nastoupí v dopravě – elektromobily, autobusy na baterie a další chytrá řešení. Dnes již po světě i u nás existují příklady energeticky soběstačných domů a najdeme i (bilančně) soběstačné obce. Aby podobných projektů mohlo být víc, musíme pro ně získat důvěru politiků i veřejnosti. Pak se technicky zvládnutelná myšlenka energetické soběstačnosti rozšíří i více v praxi.