CZ EN

ocenění pro nejlepší projekty šetrné
energetiky v České republice

O projektu

Obnovitelné desetiletí – ocenění pro nejlepší projekty šetrné energetiky v České republice

Ocenění Obnovitelné desetiletí upozorňuje na zajímavé a inovativní projekty využívající obnovitelné zdroje v České republice. Oceněné projekty bude vybírat odborná porota do 1. 10. 2016 na základě veřejných nominací na této stránce i tipů členů poroty.

Podívejte se na celá pravidla ocenění Obnovitelné desetiletí.

Získat ocenění Obnovitelné desetiletí mohou projekty v pěti kategoriích:

Obnovitelná energie pro rodiny

Šetrná energie v podniku

Chytrá energie měst a obcí

Obnovitelný start-up

Chytrá energie v diplomce

Průběh soutěže

Projekty se mohou přihlásit nebo mohou být nominovány prostřednictvím této stránky nebo z řad odborné poroty. Kvalitu přihlášených projektů posoudí odborná porota složená ze zástupců asociací obnovitelných zdrojů, univerzit, výzkumných ústavů, konzultačních společností i energetických expertů z byznysu. Vyhlášení proběhne v říjnu 2016 na slavnostním galavečeru za účasti politických představitelů i osobností veřejného života.

Oceněné projekty z kategorií Obnovitelná energie pro rodiny, Šetrná energie v podniku a Chytrá energie měst a obcí získají plaketu Obnovitelné desetiletí, mediální publicitu a výrobu prezentačních materiálů v režii pořadatelů soutěže. Ocenění studenti a start-up projekty mohou, vedle plakety a medializace jejich progresivních řešení, získat v případě zájmu partnerských firem prostor pro další spolupráci na realizaci své práce do praxe.

Harmonogram projektu

Vítězné projekty získají

Vítězné projekty z kategorií Obnovitelná energie pro rodiny, Šetrná energie v podniku, Chytrá energie měst a obcí mimo vítězné plakety získají prostor pro představení v celostátní příloze Deníku věnované ocenění Obnovitelné desetiletí, možnost představit se na parlamentní konferenci věnované šetrné energetice a na konfrenci věnované chytrým řešením v energetice na veletrhu Amper 2017 v Brně.

Vítězný projekt v kategorii Obnovitelný start-up získá odbornou právní konzultaci od právní kanceláře AK Doucha Šikola (4 hodiny) a slevu ze služeb dotačního managementu v hodnotě 30.000 Kč od společnosti Brain Logistics. Vítěz kategorie Chytrá energie v diplomce získá peněžitou výhru 20 000 Kč a zapůjčení elektromobilu Nissan Leaf po dobu jednoho měsíce.

Vítězové všech kategorií se také představí partnerům Obnovitelného desetiletí, mezi které patří společnosti ČEZ Solární, Nissan ČR, Siemens ČR, EY ČR nebo UniCredit Bank. Projekt zaštitují i osobnosti, mezi které patří vícepremiér Pavel Bělobrádek, vedoucí poradců předsedy vlády Vladimír Špidla či nizozemský velvyslanec Ed W. V. M. Hoeks.

Představení poroty a právní kritéria

O vítězi ocenění Obnovitelné desetiletí rozhodne odborná porota složená z předních českých odborníků na využití obnovitelných zdrojů hlasováním.

Prostor pro hlasování o nejlepší obnovitelný projekt z pohledu veřejnosti dostanou také návštěvníci našich webových stránek. Porotou v tomto případě tedy budou všichni příznivci obnovitelných zdrojů v Česku.

Petr Bača

vedoucí Ústavu elektrotechnologie, docent
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno

Lucie Bedrníčková

jednatelka ČEZ Solární s.r.o.
ČEZ Solární

Jiří Beranovský

ředitel a člen rady Centra pasivního domu
EkoWATT

Ladislava Černá

vedoucí laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů
ČVUT

Pavel Doucha

advokát
Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Jiří Gavor

ředitel
ENA, ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií

Karel Havlíček

ředitel
Asociace malých a středních podniků ČR

Eduard W. V. M. Hoeks

jeho excelence velvyslanec
Velvyslanectví Nizozemského království

Petr Holub

ředitel
Šance pro budovy

Pavel Hrzina

odborný asistent
Katedra elektrotechnologie Fakulta elektrotechnická ČVUT

Jan Jašek

Head of Energy Team
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Jan Kanta

manažer Útvaru legislativa a trh společnosti ČEZ
ČEZ

Vojtěch Kotecký

analytik
Glopolis

Aleš Laciok

předseda
Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“

Bedřich Moldan

profesor, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, letošní laureát ceny Josefa Vavrouška, bývalý ministr životního prostředí
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Blahoslav Němeček

výkonný ředitel, expert pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství
EY Česká republika

Martin Panáč

projektový manažer
Siemens Česká republika

Karel Polanecký

analytik
Hnutí DUHA

Roman Portužák

manažer projektu
Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie, VŠB-TUO

Jan Řežáb

zakladatel a ředitel společnosti
JRD s. r. o.

Edvard Sequens

člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj
sdružení Calla

Kateřina Sirotková

konzultantka
Brain Logistics, s.r.o.

Vítězslav Skopal

předseda představenstva
Solar Global, a.s.

Václav Smrž

náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů
Ministerstvo životního prostředí

Karel Srdečný

analytik
EkoWATT

Pavel Stehlík

analytik

Leopold Sulovský

senátor
Senát České republiky

Vladimír Špidla

vedoucí odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR
Úřad vlády ČR

Pavel Šolc

člen představenstva
ČEZ Distribuce, a. s.

Zuzana Šolcová

výkonná ředitelka
Asociace energetických manažerů

Robert Šťastný

člen dozorčí rady
ČEZ

Jaroslav Tauber

Sales Manager
Tatung Czech, s.r.o.

Jakub Vít

člen Expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu SP ČR, ředitel Národního centra energetických úspor
Svaz průmyslu a dopravy

Noah Woodiwiss

Economic Officer
U.S. Embassy Prague

Ben J.B. Wu

Taipei Economic and Cultural Office, Prague

Václav Zemek

poslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny ČR
Poslanecká sněmovna ČR

Marek Šafarčík

Country Manager Czech Republic
Nissan

Soutěžní kategorie

Ocenění Obnovitelné desetiletí bude uděleno v kategoriích pro rodiny, podniky a města či obce za již realizované a funkční projekty obnovitelných zdrojů. Na zavedené projekty obnovitelných zdrojů navazují dvě kategorie zaměřené na začínající technologické společnosti a inovativní nápady z řad studentů.

Odborná porota bude vybírat nejlepší projekty v následujících kategoriích

Obnovitelná energie pro rodiny

Ocenění zaměřené na projekty realizované v rodinných nebo bytových domech. Důraz je kladen na ucelená řešení, která zvyšují energetickou nezávislost domácností, snižují rodinné výdaje za energie a šetří životní prostředí.

Nominovány mohou být energeticky soběstačné domy - v ostrovním nebo hybridním režimu (ne)propojení se sítí. Energetické zdroje mohou využívat energii slunce, biomasy nebo teplených čerpadel či dalších řešení založených na místních obnovitelných zdrojích.

Šetrná energie v podniku

Kategorie oceňuje využití obnovitelných zdrojů ve firmách, zejména v menších a středních podnicích. Nominovaná řešení by měla snižovat spotřebu fosilních zdrojů a přitom zvyšovat energetickou soběstačnost podniků s důrazem na komplexní přístup k energetickému managementu a zvyšování energetické efektivity výrobních zařízení a budov.

Přihlásit se mohou např. firmy, které vedle kvalitního zateplení budov nebo využití odpadního tepla z výroby, doplňují energii o vlastní obnovitelné zdroje – například solární panely na střechách, nebo získávají energii z bioplynových stanic využívajících podstatnou část suroviny z biologicky rozložitelných odpadů.

Chytrá energie měst a obcí

Ocenění pro města a obce využívající obnovitelné zdroje pro výrobu tepla nebo elektřiny. Přihlásit se mohou například města nebo obce s progresivní vizí využití místních šetrných zdrojů energie, přinášející svým obyvatelům čisté ovzduší bez vysokých účtů za energie. Města či obce zásobující obyvatele teplem z biomasových výtopen či tepláren nebo s instalovanou solární elektrárnou či kolektorem na obecní budově.

Obnovitelný
start-up

Kategorie přináší příležitost pro progresivní začínající společnosti vyvíjecí inovativní řešení zaměřená na zvýšení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie. Kategorie je otevřena např. pro chytrá řešení, která zvýší energetickou soběstačnost domácností nebo firem pomocí dokonalé kombinace IT řízení spotřeby, baterií a solární energie. Nebo pro start-upy, které se zaměřují konkrétní technologii zdokonalující například výrobu fotovoltaických článků nebo zvyšující účinnost spalování biomasy, či využití biometanu v dopravě.

Chytrá energie
v diplomce

Obnovitelné zdroje jsou energetickým zdrojem budoucnosti. Kategorie je určena pro studenty, kteří mohou přihlásit inovativní nápady z diplomových nebo disertačních prací napříč obory. Důležité je, aby navrhované řešení umožňovalo využití v praxi, může se týkat jakékoli části sektoru obnovitelných zdrojů. Vítěz této kategorie získá vedle expertních kontaktů pro další rozvoj nápadu také finanční odměnu.

Nominujte obnovitelný projekt desetiletí

Zaujalo vás ocenění Obnovitelné desetiletí? Chcete nominovat obnovitelný projekt nebo inovativní nápad? Vyberte správnou kategorii, ve formuláři projekt stručně představte a připojte fotografii nebo jinou vizuální dokumentaci projektu.

U kategorií Obnovitelná energie pro rodiny, Šetrná energie v podniku a Chytrá energie měst a obcí uveďte specifikaci ekonomických a environmentálních přínosů projektu. Současně uveďte, v čem je vaše řešení inovativní a zda využívá také další možnosti energetické soběstačnosti (např. pasivní stavby, využití odpadního tepla nebo chytré řízení spotřeby). Příklad: jde-li o rekonstrukci vyčíslené úspory energie, roční úspory výdajů za energie, případně zdroj, který byl obnovitelnými zdroji nahrazen.

U kategorií Obnovitelný start-up a Chytrá energie v diplomce prosíme o jasnou konkretizaci inovativního řešení. V čem může vaše řešení pomoci v širším rozšíření obnovitelných zdrojů nebo odhad ekonomických a environmentálních dopadů vyplývající ze zavedení vašeho projektu do praxe.

Připojte fotografii projektu nebo jinou dokumentaci


Vaše kontakty

Záštita a partneři

Zlaté partnerství

Stříbrné partnerství

Bronzové partnerství

Mediální partnerství

Projekt zaštiťují

Ocenění obnovitelné desetiletí zaštiťuje také Vladimír Špidla, vedoucí odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR, prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., bývalý ministr životního prostředí, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, letošní laureát ceny Josefa Vavrouška, Václav Zemek, poslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny ČR. Záštitu nad kategorií Obnovitelný start up převzal Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. Kategorii Chytrá energie měst a obcí zaštiťuje Ed W. V. M. Hoeks, velvyslanec Nizozemského království.

Novinky

ČEZ Solární: hybridní elektrárny jsou budoucností našeho podnikání

23. 8. 2016

ČEZ Solární navazuje na aktivity české pobočky firmy juwi AG, kterou ČEZ ESCO koupilo letos v únoru. Nová společnost zajišťuje kompletní služby spojené s instalací a servisem solárních elektráren. Staví na dlouhodobých zkušenostechi nejen z českého trhu, ale i z Německa, Itálie a dalších trhů západní a jižní Evropy.

Více »

Nominujte diplomku na téma obnovitelné zdroje a vyhrajte!

17. 8. 2016

Speciálně studentům a absolventům vysokých škol je věnována kategorie Chytrá energie v diplomce, která je určena pro autory zajímavých nápadů využití obnovitelných zdrojů v diplomových pracích, ale zúčastnit se mohou také autoři disertačních projektů. Autor nejlepší práce získá finanční odměnu i možnost vyzkoušet si elektromobil Nissan.

Více »

Ocenění Obnovitelné desetiletí dává prostor studentům a inovativním nápadům ze závěrečných pracích zaměřeným na obnovitelné zdroje

16. 7. 2016

Autoři diplomových nebo dizertačních prací zaměřených na obnovitelné zdroje a jejich využití v praxi mají jedinečnou možnost přihlásit se do projektu Obnovitelné desetiletí – ocenění pro nejlepší projekty šetrné energetiky v České republice.

Více »

Deset let obnovitelných zdrojů v ČR: Které projekty si zaslouží ocenění?

26. 6. 2016

V roce 2006 v České republice začal platit zákon podporující obnovitelné zdroje energie. Po deseti letech růstu tohoto moderního odvětví se Aliance pro energetickou soběstačnost společně se Solární asociací rozhodla najít a ve spolupráci s předními experty ocenit nejlepší projekty šetrné energetiky, které u nás i díky podpoře OZE vznikly. Ocenění s názvem Obnovitelné desetiletí na podzim získají zajímavé a inovativní projekty hned v pěti různých kategoriích.

Více »

Tisková konference k zahájení iniciativy Obnovitelné desetiletí

23. 6. 2016

Ve středu 22. června byla v pražské Kavárně co hledá jméno zahájeno hledání projektů pro ocenění Obnovitelné desetiletí. Zahájení proběhlo formou neformální snídaně a následné panolové diskuze s pořadateli ocenění a zástupci partnerů a porotců podporujících ocenění Obnovitelné desetiletí.

V diskuzi s partnery se představili: Jan Jašek, vedoucí v Energy Team, Unicredit Bank Česká republika (zlatý partner ocenění Obnovitelné desetiletí) a Jan Krčmář, ředitel komunikace společnosti Photon Energy (stříbrný partner ocenění Obnovitelné desetiletí).

Více »

Obnovitelné zdroje v České republice

Větrné, solární nebo bioplynové zdroje spolu se zvyšováním energetické efektivity budov a průmyslové výroby patří k základním pilířům nezávislosti rodin a podniků na vysokých účtech za energie. Zvyšování podílu šetrných zdrojů energie pomocí závazků na domácí i evropské úrovni zajistí stále se rozvíjejícímu sektoru moderní energetiky stabilitu pro další potřebný růst.

České solární elektrárny vyrobí ročně takové množství elektřiny, které odpovídá ekvivalentu energie ve vagónech plných uhlí táhnoucích se po trati o délce 680 kilometrů. Bioplynové stanice rozmístěné po republice u zemědělských družstev dodají ročně téměř tolik elektřiny jako hnědouhelná elektrárna Prunéřov I.

Moderní obnovitelné zdroje se v České republice ve větší míře rozvíjejí od přijetí zákona na podporu obnovitelných zdrojů v roce 2005. První instalace s podporou formou výkupních cen tak vznikají od roku 2006. Zavedení systémové podpory, využívané v drtivé většině světa pro rozhýbání investic do čistých zdrojů energie, nastartovalo novou část české energetiky. Výroba komponent pro větrné turbíny, solární elektrárny nebo biomasové kotle a instalace těchto zdrojů zajistila pracovní místa desítkám tisíc lidí. Za více než osm let se výroba čisté elektřiny téměř ztrojnásobila a obnovitelné zdroje dosáhly ke konci roku 2013 podílu 13,17 % na hrubé domácí spotřebě elektřiny.

Od roku 2014 však využití solárních, větrných i bioplynových energetických zdrojů stagnuje. Oživení pro využití střešních solárních elektráren přináší zavedení investiční podpory v programu Ministerstva životního prostřední Nová zelená úsporám na konci roku 2015.