CZ EN

Kvalitně provedené domy a byty v energeticky úsporném standardu komfort uživatele nijak neomezují

12. 10. 2016

Developerská společnost JRD je průkopníkem a lídrem v oboru nízkoenergetické a pasivní výstavby. Její vizí vždy bylo propojení moderních technologií, ekologického přístupu a minimalizace energetické náročnosti staveb v průběhu výstavby i provozu. Její projekty jsou úsporné, zdravé a šetrné k životnímu prostředí, k čemuž přispívá především výběr vhodných materiálů a technologií a využití obnovitelných zdrojů energie. Výrazného snížení ovzduší  a úspory běžných fosilních paliv dosahuje instalací solárních panelů pro ohřev vody, tepelných čerpadel pro teplovzdušné vytápění nebo fotovoltaických panelů pro šetrnou výrobu elektrické energie. Environmentálně příznivá je také její snaha o vsakování dešťové vody na pozemku do speciálních vsakovacích košů nebo opětné využití vytěžené zeminy bez následného neekologického převozu. JRD věří, že se šetrný koncept trvale udržitelného bydlení stane v dohledné době normou a zajistí zdravé bydlení i pro budoucí generace. Také nám záleží na rozvoji komunity, proto projektujeme domy tak, aby se lidé mohli potkávat a navazovat vztahy.

Společnost JRD se také stala bronzovým partnerem ocenění Obnovitelné desetiletí. V porotě ocenění zasedl zakladatel a ředitel této progresivní developerské společnosti, Jan Řežáb.

 

Specializujete se na nízkoenergetické obytné objekty. Jaká je jejich výhoda pro uživatele? Vyplatí se jim i ekonomicky?

: Výhod pro uživatele je mnoho. Nízkoenergetické a pasivní projekty jsou environmentálně šetrné, nabízí tedy zdravé a úsporné bydlení, které nezatěžuje životní prostředí. Vyplatí se však i po ekonomické stránce. Pořizovací cena kvalitně navržených energeticky úsporných bytů je srovnatelná s cenou ostatních projektů v dané lokalitě. Oproti běžným novostavbám však majitelé výrazně ušetří na provozních nákladech - na vytápění až 85 %.

Domy a byty v nízkoenergetickém standardu mají svá specifika, která mohou ve finále omezit komfort uživatele, co mohou, odhlédnuto od ekonomiky, naopak uživatelům nabídnout?

: Kvalitně provedené domy a byty v energeticky úsporném standardu komfort uživatele nijak neomezují, právě naopak. Svým majitelům nabízí zdravé vnitřní prostředí, nízké náklady na provoz a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Při jejich výstavbě se využívají moderní technologie a konstrukční materiály, jako jsou kvalitní izolace, automatický systém řízeného větrání s rekuperací tepla či speciální prachové a pylové filtry. V bytech je proto stabilní teplota, vlhkost a čerstvý vzduch bez průvanu, ve kterém se nehromadí oxid uhličitý. Nevyskytují se v nich plísně, roztoči, prach ani hluk z venkovního prostředí. Rezidenti proto zbytečně netrpí alergiemi, vysoušením sliznic ani bolestmi hlavy z nezdravého prostředí. Celkové mikroklima v bytě se tak přibližuje venkovnímu prostředí.

Jaký se ohlas ze strany zákazníků? Jaký je ve srovnání s „klasickými“ stavbami o vaše projekty zájem?

: Existují dvě skupiny lidí. První, která je velmi citlivá především na cenu, a druhá, pro kterou je důležitá kvalita v nejširším slova smyslu – včetně nízké energetické náročnosti. Těší nás, že tato skupina zájemců o úsporné a zdravé bydlení stále narůstá. Svědčí o tom i zájem o naše projekty, přes 90 % bytů prodáme ještě před kolaudací.

Jaké je využití obnovitelných zdrojů v oblasti stavebnictví, v níž působíte?

: Zatím ve výstavbě bytových domů jde spíše o unikáty, ale s náběhem od cca roku 2020 standardu „téměř nulových budov“ se tato situace zlepší.

Existují nějaké nové technologie, které do bytové výstavby z energetického hlediska v nejbližší době výrazně promluví?

: Pravděpodobně větší zapojení fotovoltaiky a tepelných čerpadel.

Narážíte ve své činnosti například na nějaké legislativní a podobné překážky, které by bylo záhodno aktuálně řešit?

: Ano, v současnosti na ně naráží každý developer. Nabídka bytů v Praze je významně omezována často nekoncepčními zásahy politiků, nedostatkem volných stavebních pozemků a výrazným poklesem vydaných stavebních povolení. Jejich získání je totiž velmi náročný proces - nejdelší a nejkomplikovanější z celé Evropy. Přirozeným důsledkem tohoto nepříznivého stavu je další omezení nabídky nových bytů a růst jejich cen. Tyto dopady teprve v následujících letech pocítíme ve velmi omezené nabídce a asi i výraznějším nárůstem cen.