CZ EN

O šetrné energetice a dalších trendech v získávání energie v Nizozemsku s nizozemským velvyslancem

8. 11. 2016

„Vzhledem k malé rozloze naší země musíme v Nizozemsku stále sledovat kreativní a inovativní trendy ve využití obnovitelné energie,“ říká nejen k nizozemským solárním chodníkům velvyslanec Ed W. V. M. Hoeks, který svou záštitou poctil projekt Obnovitelné desetiletí. Přečtěte si o přístupu k obnovitelné energetice a šetrnému způsobu života v Nizozemsku.

Jakým způsobem plánuje Nizozemsko naplnit cíle EU pro obnovitelné zdroje do roku 2020? Jaké obnovitelné zdroje využíváte nejvíce?

K naplnění energetických cílů pro rok 2020 se snažíme udělat velký krok dopředu využíváním větrné energie na moři a momentálně máme rozpracovaný velký projekt větrné farmy v Severním moři. Nicméně mezi naše hlavní zdroje pro výrobu obnovitelné energie patří odpad, biomasa (z domácností) a pevninské větrné elektrárny.

Využívání obnovitelných zdrojů je důležitým faktorem energetické bezpečnosti. Jaká forma podpory (garantované výkupní ceny, investiční pobídky) byla pro OZE zvolena právě v Nizozemsku?

Pro OZE využíváme systém garantovaných výkupních cen. Na úrovni domácností používáme v solární energetice tzv. „saldování“. To v praxi znamená, že domácnosti dostanou za vyrobenou jednotku elektrické energie stejnou částku, za kterou tuto jednotku nakupují ze sítě (elektrická síť tímto způsobem funguje jako baterie pro domácnosti). S přibýváním uživatelů se časem tento systém bude muset samozřejmě změnit. Již teď ale testujeme, jak efektivně se dá elektrická energie využít na úrovni domácností pomocí chytrých sítí.

Pro větší systémy používáme kompenzační mechanizmus nazvaný SDE+ (Stimulation of Sustainable Energy Production), ten je navržen pro firmy a neziskové organizace, které se snaží vyrábět obnovitelnou energii a dodávat jí do sítě. SDE+ finančně kompenzuje rozdíl mezi tržní cenou energie a cenou energie vyrobenou z OZE po dobu 5, 8, 12 nebo 15 let (záleží na technologii). Velikost kompenzace se odvíjí od použité technologie a množství vyrobené energie. Všechny kategorie OZE čerpají ze společného rozpočtu a projekty se mohou přihlašovat ve fázích. Prvotní fáze jsou určené pro levnější technologie a výše dotace se tedy zvyšuje s každou novou fází.

Nad rámec tohoto také nabízíme investiční pobídky a dotace pro spotřebitele za účelem úspory energie. Toto využívají hlavně domácnosti při nákupu topících jednotek, protože více než 90 % nizozemských domácností využívá k vytápění zemní plyn.

Vaše země se může chlubit několika úspěšnými projekty vesnic, které jsou naprosto energeticky soběstačné. Mohl byste tyto projekty představit blíže?

Huurhugowaard nebo také „město slunce“ má přes 2800 domů s další infrastrukturou rozpínající se na 123 hektarech na jižní straně Heerhugowaardu, na hranici mezi distrikty Alkmaar a Langedijk. Město slunce je také obklopeno obrovskou rekreační zónou o rozloze 170 hektarů. Samotné centrum projektu má ambice stát se CO2 neutrální s rekreační zónou se stromy, ekologickými zónami a dalšími 75 hektary vhodnými pro plavání. Maximální využití sluneční energie zajišťuje 3,75 MW veliká sluneční elektrárna rozkládající se na střechách domů a ostatních budov. Toto je součástí celkové 5 MW kapacity města slunce, kde Alkmaar a Langedijk přispívají 1,25 MW. Dalším krokem je využívání energeticky úsporných budov se standardem ISO++ a využívání 3 větrných turbín v rekreační zóně. Vskutku unikátní způsob budování měst budoucnosti.

Kromě tohoto projektu čerpáme zkušenosti z několika projektů chytrých sítí, které jsou momentálně celosvětově velice populární. Největší výzvou je samotný intermitentní charakter OZE a skutečnost, že ze zákazníků se teď stávají i výrobci elektřiny, a to ne vždy ve stejném čase. Tyto trendy jsou také výzvou pro elektrickou soustavu, která musí být odolná a také dostatečně flexibilní, co se poptávky týče. Tyto projekty jsou ukázkovými příklady toho, jak testujeme technologie a vytváříme pobídky k vybudování odolnější a flexibilnější elektrické sítě.

Dolní komora Nizozemského parlamentu většinově schválila záměr ukončit prodej benzinových a dieselových automobilů od roku 2025. Jak budete motivovat lidi, aby si začali kupovat elektromobily?

V Nizozemsku existují tzv. zájmové zóny, kde se místní samosprávy snaží aktivně ulehčit zavádění elektromobilů, např. budováním dobíjecích stanic.  Nad rámec tohoto máme v Holandsku 3 druhy daní pro automobily, kde mají elektromobily velikou výhodu. Tzv. BPM: daň vypočítána z množství  C02 v gramech vypuštěného na jeden kilometr, která se na elektromobily nevztahuje. Motorrijtuigenbelasting: daň pro automobily, které nevypouštějí žádné CO2 do ovzduší a jsou také oproštěny od této daně.

Bijtelling: v případě leasingového auta přes zaměstnavatele, zaměstnanci platí nižší daně.

Nizozemsko má další energeticky ambiciózní cíl a to transformaci celé vlakové infrastruktury v zemi na 100% využití obnovitelných zdrojů do dvou let. Jaký bude dopad na cenu jízdného? Myslíte, že Nizozemsko disponuje dostatečným potenciálem větrné energie pro úspěch tohoto projektu?

Podle informací od vlastníka vlakové sítě se ceny jízdného nebudou měnit. Očekává se větší zájem o cestování vlakem díky důrazu na udržitelnost ve firmách, které nechají zaměstnance cestovat s nulovou uhlíkovou stopou.

Odpověď na vaši druhou otázku je ne, Nizozemsko nemá dostatečnou kapacitu větrných zdrojů pro uspokojení potřeb tohoto projektu. Je nasmlouváno zhruba 50 % celkové energie z Nizozemska (hlavně z provincie Flevoland) a zbylých 50 % ze sousedních zemích. Do budoucna by se mělo procento domácích větrných zdrojů navyšovat s narůstajícím počtem větrných farem v Nizozemsku.

První solární cyklostezka byla otevřena v Nizozemsku – měl jste možnost ji sám otestovat? Pokud ano, jaké jsou vaše dojmy? Myslíte si, že toto může být cesta solární energetiky v Evropě? Mnoho kritiků namítá, že toto řešení je příliš drahé.

Solární cyklostezka je inovativní řešení v počáteční fázi vývoje a to přináší i její vysokou cenu, za kterou by se mohlo postavit mnoho klasických solárních panelů.  Vzhledem k tomu jak malé a hustě obydlené Nizozemsko je, musíme neustále hledat kreativní způsoby využívání obnovitelné energie. Inovování a testování těchto technologií je toho neodmyslitelnou součástí a solární cyklostezka je jedním z  příkladů. Tak jako u klasických solárních panelů přinesly roky inovací pokles cen, solární cyklostezka může být tím samým a aktuálně se nachází ve své rané fázi vývoje.