CZ EN

Ocenění Obnovitelné desetiletí dává prostor studentům a inovativním nápadům ze závěrečných pracích zaměřeným na obnovitelné zdroje

16. 7. 2016

Autoři diplomových nebo dizertačních prací zaměřených na obnovitelné zdroje a jejich využití v praxi mají jedinečnou možnost přihlásit se do projektu Obnovitelné desetiletí – ocenění pro nejlepší projekty šetrné energetiky v České republice.

Vítězná práce získá odměnu 20 tisíc Kč, propagaci v médiích, odborné konzultace z oblasti práva nebo marketingu a možnost financování projektu pro další rozvoj.

Pořadatelé ocenění Obnovitelné desetiletí vítají práce napříč obory, které však přinášejí inovativní nápady využití obnovitelných zdrojů realizovatelné v praxi.

„Po deseti letech využívání obnovitelných zdrojů v Česku nastal okamžik na zhodnocení realizovaných projektů a také na hledání cest pro budoucnost šetrné energetiky v České republice, čemuž by měla právě kategorie Chytrá energie v diplomce pomoci,“ uvedl Martin Sedlák z pořadatelské organizace Aliance pro energetickou soběstačnost.

Autoři prací se mohou přihlásit pomocí kontaktního formuláře na stránkách ocenění www.obnovitelnedesetileti.cz do kategorie Chytrá energie v diplomce. Uzávěrka přihlášek je 11. září 2016. Slavnostní vyhlášení vítězných projektů a prací proběhne na podzim 2016 za účasti odborníků z oboru, partnerských organizací a politiků.