CZ EN

Pokud se to vyplatí, proč by neměl mít rodinný dům na střeše solární panely, ve sklepě bateriové úložiště, venku tepelné čerpadlo

9. 10. 2016

Verdi Capital Group je investiční skupina, která pro své klienty zajišťuje správu likvidních prostředků i přímé investice soukromého kapitálu. Skupinu Verdi jsme založili v Praze v roce 2011 a před čtyřmi lety jsme úspěšně vstoupili do sektoru energetiky a obnovitelných zdrojů. Naším cílem je vybudovat diverzifikované portfolio malých a středních energetických zdrojů na území střední Evropy. Věříme, že investice do lokálních, většinou obnovitelných, zdrojů s vysokou účinností představují budoucnost energetiky globálně. Tento typ investic vidíme jako náš příspěvek k dlouhodobé udržitelnosti kvalitního životního prostředí.

Verdi Capital Group podpořilo ocenění Obnovitelné desetiletí jako broznový partner. Společnost Verdi představuje projektový manažer Robert Doucha, který byl také členem odborné poroty ocenění. Obnovitelné desetiletí.

Zabýváte se řízením investic. Jak výhodné jsou v současnosti investice do obnovitelných zdrojů energie v České republice? A je tu pro ně vůbec nějaký racionální prostor?

RD: Kvalitních investičních příležitostí do nových projektů aktuálně v ČR mnoho není. Je to dáno hlavně tím, že po letech, kdy byly OZE mohutně podporovány, jsme se teď dostali do situace, kdy dřívější systém podpory skončil (nebo končí) a nový funkční ještě nebyl nastaven. Ani investice do již běžících projektů nejsou bez rizika. Za největší problém považujeme chování Energetického regulačního úřadu, který místo aby byl garantem stabilního prostředí, vytváří řadu nadbytečných nejistot.

O co opíráte své tvrzení, že investice do lokálních a obnovitelných zdrojů představují budoucnost energetiky? Není to jen „zbožné“ přání?

RD: Pro mě je to jen otázka, kdy nebo jak rychle se to stane. O tom, že vývoj jde tím směrem, jsem přesvědčen. Je to dáno pokrokem v technologiích a stále větší dostupností malých energetických zdrojů. Využívat se postupně dá to, co v minulosti nebylo rentabilní nebo pro co neexistovala technologie vůbec. Pokud se to vyplatí, proč by neměl mít rodinný dům na střeše solární panely, ve sklepě bateriové úložiště, venku tepelné čerpadlo a k tomu systém, který vše správně zkoordinuje? A pro to, aby se to vyplatilo, stačí dnes již jen malá podpora. Při zachování současných trendů nebude za několik let potřeba podpora vůbec. Na úrovni municipalit je to ve větším totéž. Navíc lze využít např. lokální biologický odpad jako vstup pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Když se podíváme třeba do Německa, je vidět, že do nových „klasických“ velkých centrálních zdrojů se už prakticky neinvestuje. Staré zdroje postupně dožívají a nahrazují je OZE a lokální energetika.

A zcela prakticky: jak si stojí váš Fond energetiky a obnovitelných zdrojů ve srovnání s jinými možnostmi investic?

RD: Není to fond v pravém slova smyslu, momentálně řešíme každou investici zvlášť. Do budoucna bude naše investice do energetiky zastřešovat společnost Green Horizon Renewables a.s. Zatím se nám daří držet IRR všech projektů (vnitřní výnosové procento – roční zhodnocení) bezpečně nad 15%. To je v současnosti ve srovnání s jinými typy investic dobrý výsledek (úrokové sazby jsou na nule a např. kvalitní dluhopisy nevynášejí v podstatě nic).

V čem spočívají hlavní rizika pro investice do čisté energetiky? A jak je možné je účinně ochránit?

RD: Z mého pohledu se velmi neliší rizika projektů čisté energetiky od rizik ostatní energetiky nebo mimo energetiku. Vždycky je to o tom, že někdo něco špatně spočítá, naplánuje nebo někdo nedodá, co slíbil, případně dojde k nečekané změně podmínek. Vyšší riziko je v případě dosud nevyzkoušených technologií, to je ale pro nás okrajová záležitost. Ze zkušenosti v ČR víme, že velmi důležité je transparentní a stabilní legislativní prostředí. Tím nemyslím nutně masivní podporu OZE, ale spíš nezpochybnitelný funkční rámec tak, aby se projekty dobře plánovaly. Ale to platí opět obecně pro všechny typy dlouhodobých investic.

Co podle vás v nejbližší budoucnosti může, ať již pozitivně, nebo negativně, sektor OZE z pohledu investorů nejvíce ovlivnit?

RD: Pozitivně vhodně nastavený dlouhodobý legislativní rámec pro tento typ investic. Negativně opak předchozího, tedy nejistota a nepředvídatelné skokové změny, tedy něco, co jsme zažívali v poslední době. Jinak bude tento sektor fungovat dál podle toho, jak se budou vyvíjet a zpřístupňovat nové technologie.

Existují nějaké technologie, o kterých se hovoří, a na které byste si byl ochoten do budoucna vsadit?

RD: Jak už jsem zmiňoval, třeba na vše, co souvisí s komplexním řešením pro budovy, tj. bateriová úložiště a „smart“ systémy, které koordinují výrobu, spotřebu a ukládání energie. Nebo malé kogenerační jednotky vhodné např. pro veřejné budovy, jako jsou školy, úřady atp.

 

 

Robert Doucha je projektovým manažerem ve Verdi Capital. Vyhledává investiční příležitosti v oblasti energetiky a aktivně spravuje existující portfolio investic do energetiky a obnovitelných zdrojů vlastněné investiční skupinou Verdi. Po vysoké škole Robert nastoupil do společnosti Robert Bosch, kde pracoval jako vedoucí týmu zodpovědného za aplikovaný vývoj elektrického palivového čerpadla. Působil také v Praze a ve Stuttgartu ve společnosti Mercedes Benz Technology, kde byl zodpovědný za výpočty stability a životnosti karoserií osobních automobilů.

Robert vystudoval fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém v Praze a zároveň působil jako výzkumný pracovník v Ústavu jaderných paliv, Praha. Později studoval podnikání a marketing na Windsor Institute Sydney v Austrálii.