CZ EN

Solar Global: budoucnost obchodu s elektřinou ze zelených zdrojů vidíme v úspěšné predikci výroby

6. 9. 2016

Skupina Solar Global je jedním z regionálních lídrů v oblasti obnovitelných zdrojů a celkově energetických inovací. Přední českou skupinu, která se stala stříbrným partnerem ocenění Obnovitelné desetiletí představujeme v exkluzivním rozhovoru s Vítězslavem Skopalem, předsedou představenstva.

Náskok před konkurencí pomáhají vytvářet čtyři klíčové součásti holdingu. Část Solar Global, a.s. je čtvrtý největší provozovatel solárních elektráren v České republice s desítkami elektráren. Solar Global se soustředí na další rozšíření neustálými akvizicemi dalších provozoven obnovitelných zdrojů energie. Solar Global Energy, a.s. pak představuje obchodníka s energiemi se specializací na výkup elektřiny z fotovoltaických elektráren. V této části skupiny využívá unikátním know-how inteligentního měření a ovládání výkonu elektráren i přesné predikce výroby na základě propracovaných meteorologických modelů a tržních analýz. Solar Global Service, a.s. je předním český poskytovatel servisních služeb pro provozovatele fotovoltaických elektráren v České republice a na Slovensku. Společnost realizovala výstavbu několika stovek solárních instalací a servisuje 62 elektráren s celkovým výkonem více jak 100 MW. Součástí skupiny je také část zaměřená na výstavbu malých solárních elektráren na střechách domů. Solar Global Roofs, a.s. je společnost s dlouholetou zkušeností v oblasti realizace fotovoltaických elektráren, která v uplynulých letech zrealizovala a připojila do sítě několik stovek malých solárních systémů na střechách rodinných domů a firem.

Solar Global patří k lídrům na trhu české fotovoltaiky. S jakými nástrahami jste se museli během uplynulých let potýkat?

VS: Hlavní nástrahy spočívaly v neočekávaných změnách legislativy. Tím byl v ČR uveden do nejistoty celý obor OZE, což je veliká škoda. A to hlavně ve srovnání třeba s Německem. Tam je přístup naprosto opačný. Do konce roku tam Solar Global postaví FVE o velikosti 1 MW a starosta obce, ve které sluneční elektrárna vyroste, trvá na tom, aby stavba byla slavnostně zahájena za přítomnosti médií a za účasti ředitele Solar Global. 

Máte zkušenosti s výstavbou solárních elektráren v počátcích před deseti lety i dnes. Můžete srovnat proměnu tohoto moderního oboru energetiky?

VS: Technologicky k velkým změnám nedošlo. Vzrostla účinnost solárních panelů, ale hlavně došlo k obrovskému poklesu cen. Fotovoltaika dnes umožňuje vyrábět za takové ceny, na které nemá jaderná energetika vůbec nárok. A lze to doložit na číslech. Uvažovaná JE Hinkley Point požaduje garanci výkupní ceny elektřina na 35 let ve výši 110 EUR/MWh. V Německu se v posledních aukcích dostal kontrakt na výrobu elektřiny z fotovoltaických elektráren na 20 let na úroveň 70 EUR/MWh.

Součástí vaší skupiny je také servis střídačů fotovoltaických elektráren. Jaké jsou trendy v této časti solárního byznysu?

VS: Dceřiná firma Solar Global Service, která servisuje přes 60 solárních elektráren o celkovém výkonu přes 100 MWp, umí opravovat takřka všechny druhy měničů, přičemž třeba na měniče již zaniklé firmy Satcon jsme byli proškoleni přímo v Kanadě. Taky máme rozsáhlý sklad náhradních dílů, který umožňuje zapůjčení náhradního měniče po dobu opravy. Naše statistika říká, že jsme schopni opravit přes 90 % porouchaných měničů.

Letos jste ke svým aktivitám přidali také roli obchodníka s elektřinou, jaké to má důvody?

VS: Jednalo se o další logický expanzivní krok v rámci snahy vybudovat ze skupiny Solar Global vertikální řetězec s komplexními službami v oblasti OZE a energetiky celkově. Očekáváme, že naši sluneční elektřinu vlastními silami prodáme lépe než tradiční obchodníci. Navíc ve světle plánovaného postupného snižování podpory obnovitelných zdrojů vidíme budoucnost obchodu s elektřinou ze zelených zdrojů v úspěšné predikci výroby a tudíž maximalizaci výnosů z prodeje silové elektřiny bez zeleného bonusu. Toho chceme dosáhnout kombinací nejnovějšího inteligentního monitoringu výroby, přesných meteorologických měření (pro každý zdroj zvlášť i celé portfolio dohromady) a sofistikovaných tržních analýz. To nám umožní převzít za všechny subjekty i zodpovědnost za odchylku. 

Výše zmíněnou službu chceme již brzy začít nabízet co nejširšímu spektru majitelů OZE nejen v ČR a přesvědčit všechny o přínosech tohoto chytrého obchodování. K tomuto účelu jsme najali špičkové zkušené odborníky na trhu, kteří jsou za implementaci a rozvoj těchto aktivit zodpovědní. 

Se stále klesající cenou solární panelů a očekávaným příchodem cenově dostupných baterií se očekává nový boom v malé energetice. Připravuje se také na tuto energetickou proměnu Solar Global?

VS: Jak je patrné ze všech mých odpovědí, Solar Global se na tuto proměnu už léta intenzivně připravuje. Budoucnost vidíme zejména v kombinaci „smart tradingu“ s akumulací energie a inteligentním ovládáním zdrojů. 

sg_fve.jpg

Jednou z fotovoltaických elektáren patřících skupině Solar Global je FVE Stálky s výkonem 3,992 MW.

Vítězslav Skopal, předseda představenstva Solar Global, a.s.
Pohybuje se v oblasti obnovitelných zdrojů od roku 2006. V té době stál u zrodu společnosti Energy 21 a.s. a podílel se na jejím založení, stejně jako na založení společnosti CE Solar s.r.o., která zajištovala výstavbu fotovoltaických elektráren pro společnost Energy 21. V roce 2009 založil a dodnes jako předseda představenstva řídí společnost Solar Global a.s., která se svými desítkami elektráren patří mezi největší české producenty fotovoltaické energie a další zdroje OZE nakupuje. Spoluvlastní a řídí rovněž společnosti Solar Global Service a.s., která poskytuje servis FVE o celkovém výkonu více než 100 MW,  Solar Global Invetments a.s., jež se zaměřuje na další možnosti investic do OZE napříč Evropou, či Solar Global Energy a.s., která je v našem regionu novým unikátním obchodníkem s elektřinou z OZE, zaměřeným na inteligentní predikci a řízení výroby i obchodovaného množství.